Effect Ultimum, 500 ml

Effect Ultimum, 500 ml

Ceny po zalogowaniu
Kod Produktu
100-000438
Substancja czynna: permetryna 6g/100g, PBO 18g/100g, tetrametryna 1g/100g

EFFECT ULTIMUM jest środkiem owadobójczym przeciwko owadom biegającym i latającym, takim jak karaczany .(Blatella germanica)., mrówki .(Lasius niger)., pluskwy .(Cimex lectularius). i muchy domowe (Musca Domestica). Może być stosowany na powierzchniach gładkich (szkło, ceramika) w obszarach prywatnych oraz publicznych, wewnątrz pomieszczeń, w pojazdach transportowych, kontenerach składowania odpadów, pojazdach do transportu zwierząt i miejscach ich przebywania, w przemysłowych magazynach żywności oraz komorach magazynowych.

Środek owadobójczy w formie koncentratu emulgacyjnego do zwalczania owadów, takich jak karaczany, mrówki, pluskwy i muchy domowe. Produkt jest skuteczny po 24 h od zastosowania. Działanie bójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni. Przeznaczony jest do użycia bezpośrednio po przygotowaniu.

Rozpylić na obszarze zaatakowanym przez insekty, w szczelinach ściennych, na krawędziach ścian, a także we wszystkich ukrytych miejscach. Po zastosowaniu należy omijać powierzchnie poddane działaniu preparatu.

Nie wdychać par produktu. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Produkt jest skuteczny po 24 h od zastosowania. Działanie bójcze produktu utrzymuje się do 4 tygodni.

Producent: Unichem

Dozowanie:
  • owady latające – stężenie 25ml produktu na 5L wody
  • owady biegające – stężenie 75ml produktu na 5L wody
  • 5 L cieczy roboczej wystarcza do zastosowania na 100 m² powierzchni
,

Sporządzony roztwór wystarcza do zastosowania na 100 m2 powierzchni.
7008/17
Zagrożenie dla środowiska Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci Wymagane rękawice ochronne Wymagana odzież ochronna
TAK
Profesjonalny i powszechny
VAT 23%
Materiały do pobrania (etykiety, instrukcje, karty). ​Niektóre dokumenty dostępne są dopiero po zalogowaniu.